top of page

Choose Again Sessies

Choose Again oftewel 'de stappen van angst naar liefde" is een prachtige methode om te leren hoe je het leven kunt gaan ervaren als een prachtige leerschool om steeds meer in contact te komen met wie je werkelijk bent. Met je authentieke zelf en met het zelf dat we delen: het Gewaarzijn, de Stilte, het Bewustzijn, de Liefde die we werkelijk zijn. De stappen zijn gebaseerd op Een Cursus in Wonderen, een prachtig boek met een Non-Duale visie. Het is niet nodig dit boek te kennen, het enige wat je nodig hebt is een beetje bereidheid om naar jezelf te kijken en dat je open staat voor het idee dat er een andere manier is om de wereld te zien. 

Bij de Stappen van angst naar liefde kijken we samen naar een situatie die onvrede oproept. Dit kan een kleine onvrede zijn zoals een lichte irritatie, maar ook een grote onvrede zijn zoals boosheid, angst of een steeds terugkerend verdriet. Hoewel het vaak lijkt dat de onvrede wordt opgeroepen door iets wat er nu in je leven gebeurd, blijkt juist dat er iets ouds geraakt wordt. En deze situatie is een kans om die oude pijn te onderzoeken! Samen laten we het verhaal uit de huidige situatie los en staan we stil bij het gevoel. Vanuit het gevoel laat je je vervolgens leiden naar een moment dat je dit eerder hebt gevoeld in je leven. Vaak toen je jong was. In die situatie ben je wat gaan geloven over jezelf. Bijvoorbeeld dat je niet goed genoeg bent, dat je schuldig bent of geen liefde waard. Als we samen hebben ontdekt wat je bent gaan geloven over jezelf, vraag ik altijd of je dit nog langer over jezelf wilt blijven geloven. Wil je dit pijnlijke idee nog langer vasthouden of zou je het los willen laten en de waarheid over jezelf weer willen omarmen? Dit doen we vervolgens in een vergevingsoefening. Vergeven betekent er aan voorbij zien. Zien dat wat jij over jezelf bent gaan geloven niet de waarheid is over jezelf. En het is telkens weer prachtig om te zien dat wanneer de waarheid weer wordt gezien er enorme verlichting ontstaat en we ons samen even helemaal herinneren dat de waarheid over ons veel verder rijkt dan dat afgescheiden persoontje waarin we zijn gaan geloven. 

Deze sessies geef ik in losse sessies van ongeveer 1,5 uur per keer, maar ook in een traject van 8 keer (1,5 tot 2 uur per keer) van waarin we samen de diepte in duiken. Net als bij het groeitraject krijg je dan huiswerkopdrachten mee naar huis en kan je tussendoor bij mij terecht voor vragen. Na deze 8 sessies heb je een stevige toolkit om de Choose Again stappen onderdeel te maken van je leven. 

Jouw bijdrage aan een losse sessie van 1,5 uur is 85 euro. 
Voor een traject van 8 sessies van 1,5 tot 2 uur met daarbij opdrachten om thuis verder te groeien is jouw bijdrage 675 euro 

"Je kunt niet de betekenis van Liefde onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Het enige wat gedaan hoeft te worden is de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van Liefde."  Bewerking uit Een Cursus in Wonderen

bottom of page