Training Zelfbewust Zijn
Een avontuur van vergeving

Training Zelfbewust Zijn is een prachtige, verbindende verdieping op de Choose Again cirkels en de ademcirkels die ik geef. Tijdens deze training gaan we in een groepje van maximaal 6 deelnemers samen de diepte in om onszelf te ont-wikkelen. Doordat dit een vast groepje is voelt het al snel heel vertrouwd en raak je echt verbonden met elkaar. We komen acht avonden van 19.30 tot 22.00 uur samen en daarnaast twee keer een (nader in te plannen) ochtend. We starten met een meditatie, een mooie oefening, een teaching en/of een mooie tekst en vervolgens gaan we doormiddel van focussing, de stappen naar vrijheid, the Work van Byron Katie en andere mooie oefeningen kijken wat er bij ons van binnen speelt. Steeds kijken we weer wat er tussen jou en de liefde staat, tussen jou en innerlijke vrede, tussen jou en de vrijheid. Dit is soms confronterend, maar het is ook prachtig, verbindend en enorm helend!

 

Tijdens deze training gaan we samen naar verschillende thema's en onderwerpen kijken, zodat je helder krijgt waar jij de liefde hebt ingeruild voor de angst. Welke kernverwondingen en kernovertuigingen jij hebt opgelopen dan wel bent gaan geloven in je leven en hoe je daar naar bent gaan leven. Door de patronen, gedragingen, projecties en valkuilen helder te krijgen kan je echt stappen maken om jezelf te helen, oude pijn los te laten en te transformeren naar wie je werkelijk bedoeld bent te zijn. Het programma staat niet helemaal vast, ik wil graag ook kunnen inspringen op de vragen van de groep en op wat ik aanvoel wat de groep nodig heeft.

Naast deze cirkels gaan we samen twee keer een ademcirkel doen, zodat we nog meer de diepte in kunnen gaan. Ook krijg je verschillende opdrachten en stukken theorie mee om thuis verder te oefenen, te leren, te helen en jezelf verder te ont-wikkelen.

 

Is er voldoende interesse dan start ik ook een ochtendgroep op bijvoorbeeld maandag- of woensdagochtend. De dinsdagavondgroep start op 3 januari, een mooie start van een nieuw jaar! De kosten van dit traject zijn 340 euro, dit is inclusief kennismakingsgesprek. Na dit traject bestaat er de mogelijkheid om samen verder te gaan in een (wellicht nieuw samengestelde) vaste groep. Voor deelname aan een vervolg van deze training zal een gereduceerd tarief gelden.