top of page

"Wil je vrede? Vergeving biedt jou die.

Wil je geluk, een kalme denkgeest, doelgerichtheid en een gevoel van waarde en schoonheid dat de wereld overstijgt? Wil je zorg en geborgenheid en de warmte van een veilige bescherming, voor altijd? Wil je een kalmte die niet kan worden verstoord, een zachtmoedigheid die nooit kan worden gekwetst, een diepe, blijvende troost, en een rust zo volmaakt dat die nooit kan worden geschonden?

 

Dit alles biedt vergeving jou, en meer. Ze fonkelt in je ogen als je ontwaakt en schenkt je de vreugde waarmee jij de dag tegemoet kunt gaan. Ze legt een kalmerende hand op je voorhoofd terwijl je slaapt en rust op je oogleden zodat je geen dromen over angst en slechtheid, kwaadaardigheid en agressie ziet. En als je weer ontwaakt, schenkt ze jou een nieuwe dag vol geluk en vrede. Dit alles biedt vergeving jou, en meer. 

- Een Cursus in Wonderen

 

Image by Greg Rakozy

Choose Again cirkel via Zoom

Healingcircle: Diensten

Vergeven is het voorbijzien aan. Het is realiseren dat wat je bent gaan geloven over jezelf slechts een vergissing is. Als je je dit realiseert kan je de waarheid over jezelf weer toelaten. Wekelijks geef ik op donderdagavond van 19.30 tot 22.15u een Choose Again cirkel waarin we de stappen naar vergeving samen doorlopen. De cirkel geeft je de mogelijkheid om oude patronen, opgeslagen emoties en belemmerende overtuigingen te herkennen en los te laten. Het opent je voor het geluk dat je geboorterecht is. Bij deze Choose Again-cirkel beginnen we met een korte meditatie, een spirituele tekst of een ademhalingsoefening. Vervolgens gaan we samen doormiddel van onder ander focussing en de zes stappen naar vrijheid kijken waar onvrede die je ervaart vandaan komt. Dit kan iets grootst zijn, maar ook iets kleins. Elke onvrede die je ervaart heeft namelijk te maken met dingen die je vroeger over jezelf bent gaan geloven. Door dit samen te gaan onderzoeken, hier in liefde bij aanwezig te zijn en de waarheid over jezelf weer te herinneren kun je leren om weer in innerlijke vrede te voelen en liefde voor jezelf en anderen te ervaren. 

De Choose Again-cirkel vindt plaats via Zoom. De cirkel is open voor iedere geïnteresseerde. Als je wilt komen meld je dan per keer even aan, zodat ik weet op hoeveel mensen ik kan rekenen.  De cirkel is gebaseerd op het gedachtengoed van een Cursus in Wonderen, het is echter niet nodig kennis over dit boek te hebben. Belangrijker voor de cirkel is dat je een open houding hebt en de bereidheid voelt naar jezelf te kijken. De cirkel is op donatiebasis, naar draagkracht. 

 

Voel je welkom! 

 

Liefdevolle groet, Susanne

Healingcircle: Tekst

Tijdens de cirkel gelden een aantal regels:

-     De cirkel is gebaseerd op vertrouwen. Wat je deelt binnen de cirkel blijft binnen de cirkel. Als je iets wilt delen buiten de cirkel, vertel dan alleen over jezelf en je eigen proces.
 

-     Ben met aandacht aanwezig. Spreek liever niet door elkaar. Laat even weten als je iets wilt zeggen, de cirkelleidster zal je op een passend moment het woord geven.
 

-     Doe er alles aan om je inbreng in de ik-vorm te zeggen, spreek dus vanuit je eigen ervaring. Zolang je voor jezelf spreekt zal iedereen geïnteresseerd zijn en wordt wat je zegt ook meer van jezelf.
 

-     Als iemand anders een proces doet kun je innerlijk hieraan mee doen. Veel thema’s zijn namelijk universeel. Je mag feedback geven vanuit je eigen ervaring, zonder in het verhaal van de ander te gaan of over de ander te praten.
 

-     De cirkel is geen plek om adviezen te geven, in discussie te gaan of om in een filosofisch gesprek te belanden. Wil je graag weten hoe andere mensen iets aanpakken, dan kan je er wel naar vragen.
 

-     Reactie op de feedback die je ontvangt is: 'Dank je wel'. De betekenis daarvan is: Ik heb je gehoord en ik ben het er mee eens of oneens.
 

-     Je bent zelf verantwoordelijk voor wat het jou brengt. Alleen dat wat jij niet hebt gegeven, kan in enige situatie ontbreken (ECIW) Je bent dus zelf verantwoordelijk voor wat je in de cirkel stop en wat je eruit haalt. We zijn hier om samen te leren. Kies je thema dat dichtbij ligt en al vaak door je gedachten is gegaan of juist iets waar je normaal gesproken juist lastig over kan praten, maar wellicht kom je ook iets tegen naar aanleiding van de oefeningen die we doen, de tekst die we lezen of door het proces van een ander.
 

-     Kom op tijd, liefst 5 minuten voor het begin. Moet je eerder weg, laat dit dan voor de tijd weten en neem in stilte afscheid.

bottom of page