top of page

Werkblad - Zes stappen naar vrijheid

Stap 1 - Ik voel onvrede
Het enige doel van deze onvrede is om terug te komen naar innerlijke vrede.
❏ Ik erken dat ik in onvrede ben.


Stap 2 - Dit gaat alleen over mij.
Het zijn alleen mijn gedachten die mij pijn bezorgen.
❏ Ik ben bereid te accepteren dat het alleen over mij gaat, niet over een ander of de situatie.


Stap 3 - Voel het gevoel.
Focus je alleen op het gevoel waar de situatie de aanleiding van lijkt te zijn.
Gebruik de gevoelslijst en schrijf de 3 sterkste gevoelens op.
......................... ....................... .......................


Stap 4 - Herinner je het gevoel.

Vraag jezelf af : Wanneer heb ik mij eerder zo gevoeld? Ga er niet naar iets
raden of bedenken. Laat de gevoelens je leiden naar een herinnering, een specifiek moment. Vertrouw en
werk met datgene wat boven komt.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


Stap 5 - Stel vast wat je oordeel over jezelf was in deze herinnering.
Welke betekenis heb jij het gegeven over jou, over hoe de situatie zo was? Hoe heb je jezelf daar
beoordeeld? Laat dit idee over je zelf helder worden (bijvoorbeeld, ik geloof dat ik zwak/slecht/alleen/ niet
geliefd ben) .
Ik geloof dat ik...................ben.
En vertel jezelf: Gelukkig is dit niet de waarheid over mijzelf, dit heb ik verzonnen, het is een vergissing.


Stap 6 - Omhels de Waarheid over mezelf.
Ben je bereid dit anders te zien en de overtuiging die je verzonnen had, te laten gaan? ❏ Ja ❏ Nee
Zo ja, zeg hardop, in een spiegel of tegen een partner/een ander ( de reflectie van het Ware Zelf)
Vergeef me dat ik ben gaan geloven dat ik..........(zie stap 5)............................ben.
En vertel jezelf: Gelukkig is dit niet waar, dit heb je verzonnen, het is een vergissing.
Bevestig nu de waarheid over jezelf ( ik ben heel/ compleet/ik ben Liefde/ ik ben onschuld/mijn waarde is
intrinsiek etc.) .
Vergeef mij dat ik was vergeten dat ik..................(waarheids statement)............ben.
En bevestig voor jezelf: Gelukkig is dat de waarheid over mij!


Laatste check:

hoe voel je je nu, als je denkt aan de situatie van onvrede (uit stap 1) ? Als je nog steeds een
vorm van onvrede voelt, vraag dan: wat hangt er nog? Ga dan nogmaals door het proces met de gevoelens
die zijn blijven hangen, of misschien dat er een andere overtuiging die boven komt; net zolang totdat je een
verschuiving bemerkt.

bottom of page