top of page
Een Cirkel in Wonderen
Een avontuur van vergeving

Een Cirkel in Wonderen is een prachtige, verbindende en helende training om je te verdiepen in het prachtige spirituele boek 'Een Cursus in Wonderen' en de theorie in praktijk te kunnen ervaren. Tijdens deze transformerende training gaan we in een groepje van maximaal 8 deelnemers samen de diepte in om onszelf te ont-wikkelen. Doordat dit een vast groepje is voelt het al snel heel vertrouwd en raak je echt verbonden met elkaar. We komen tien avonden van 19.30 tot 22.00 uur samen. Elke avond starten we met een meditatie of een mooie oefening, vervolgens geef ik een korte teaching en zullen we een stuk tekst uit Een Cursus in Wonderen lezen, waarna we innerlijk werk gaan doen om de cursus echt te ervaren. Dit doen we middels focussing, de stappen naar vrijheid (Choose Again), the Work van Byron Katie en andere mooie oefeningen waarmee we kunnen onderzoeken wat er bij ons van binnen speelt. Steeds kijken we weer wat er tussen jou en de liefde staat, tussen jou en innerlijke vrede, tussen jou en de vrijheid. Dit is soms confronterend, maar het is ook prachtig, verbindend en enorm helend!

 

Tijdens deze training gaan we samen naar verschillende thema's en onderwerpen kijken, zodat je helder krijgt waar jij de liefde hebt ingeruild voor de angst. Welke kernverwondingen en kernovertuigingen jij hebt opgelopen, dan wel bent gaan geloven in je leven en hoe je daar naar bent gaan leven. Door de patronen, gedragingen, projecties en valkuilen helder te krijgen kan je echt stappen maken om jezelf te helen, oude pijn los te laten en te transformeren naar wie je werkelijk bedoeld bent te zijn. Het programma staat niet helemaal vast, ik wil graag ook kunnen inspringen op de vragen van de groep en op wat ik aanvoel wat de groep nodig heeft. Ook krijg je verschillende opdrachten en stukken theorie mee om thuis verder te oefenen, te leren, te helen en jezelf verder te ont-wikkelen.

 

Er moet een andere manier zijn om de wereld te zien..

En er is een andere manier! Een liefdevolle manier, een vredige manier!

Maar eerst heb je te kiezen: wil je gelijk of wil je geluk? 

Praktisch

Duur: wekelijks op dinsdagavond 

Start: dinsdag 4 april

Tijd: 19-30 - 22.00 uur

Aantal bijeenkomsten: 10 avonden

Kosten: 180 - 240 euro (naar rato van inkomen)

Bij voldoende interesse zou ik tevens een groep willen starten op donderdagochtend van 09.30 tot 12 uur. Na dit traject bestaat er de mogelijkheid om samen verder te gaan in een (wellicht nieuw samengestelde) vaste groep.

Handen omhoog
bottom of page